Werkwijze

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt u van alle informatie voorzien over wat Revenberg Bouwadvies voor u kan betekenen. Uw wensen en ideeën staan hierbij centraal. Wilt u alleen een woningkeuring, kijk dan op de pagina Woningkeuring. Voor uw (ver)bouw kunnen wij door vakkundig inzicht uw wensen of dromen vertalen in een reëel ontwerp.  Aan de hand van de gemaakte afspraken kunnen wij u een kostenindicatie geven, indien gewenst spreken we een vaste prijs af.

Programma van Eisen en Schetsnota

Na het overeenkomen om samen met ons uw bouwplan te realiseren, wordt het programma van eisen opgesteld. Daarna kan worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan met de daarbij behorende welstandsnota. Nadat het bouwkundig ontwerp (schetsnota)  is verricht en na goedkeuring van u , wordt het voorgelegd aan de gemeente/welstand.

Technische uitwerking en aannemerselectie

Nadat het schetsontwerp is goedgekeurd  door uw gemeente, zal het ontwerp technisch worden uitgewerkt. Daarbij behoort het toesten aan het bouwbesluit en hier berekeningen voor uitvoeren, statische berekeningen en soms ook een bodemonderzoek. Tevens wordt rekening gehouden met eventuele aanvragen van andere benodigde vergunningen. Uw bouwaanvraag wordt dan ingediend. Wanneer de aanvraag met alle benodigde rapporten bij de gemeente zijn ingediend, kunt u op zoek naar een aannemer. Wij kunnen u helpen bij het selecteren van aannemers.

Bouwen!

Tijdens de bouw moet er veel op elkaar afgestemd worden. Dat vergt tijd, energie en kennis. Als u het voor uzelf wat makkelijker wilt maken kunt u kiezen voor bouwbegeleiding. Bij bouwbegeleiding zullen wij samen met u zorg dragen voor het controleren op verschillende onderdelen, bijvoorbeeld materiaalkeuze, planning, budget en controle van het meerwerk. Dit gaat in samenwerking met u, de aannemer en leveranciers.